Utbildningar

Många internutbildare inom företag har ingen eller väldigt begränsad kunskap om pedagogik. Ofta består dessa utbildningar bara av föreläsningar. Men uppnår dessa utbildningar verkligen önskad effekt? 

För att en utbildning ska ge resultat krävs det att den är upplagd på ett sätt som tar hänsyn till hur hjärnan faktiskt fungerar. Som Otto Granberg säger i sin bok Lära och läras – Även den sämsta diskussionen bland deltagare är bättre än en föreläsning! Eller som pedagogen Anna Tebelius Bodin uttrycker det: ”Det är den som pratar som lär sig”.

De utbildningar som Prudensa Consulting erbjuder är utformade på ett som förstärker inlärning och därmed möjliggör förändring i verksamheten. Genom att anlita mig för dina utbildningar kan du lita på att utbildningen får önskat resultat.

Till dig som önskar hålla dina utbildningar själv, så lär jag ut den pedagogiska biten och hjälper dig att göra dina egna utbildningar mer effektiva och meningsfulla för dem som deltar.

Skräddarsydda utbildningar inom GMP

Jag utbildar dig inom regelverk, kvalitetssystem och kvalitetskultur - med just den inriktning som ditt företag har behov av. Det kan vara den årliga GMP-utbildningen, skräddarsydd efter dina önskemål. Eller så kan det vara en utbildning inom ett område som du och ditt företag behöver utvecklas inom, så som dokumentationshantering, avvikelsehantering, grundorsaksanalys eller riskanalys.

Train the trainer

Jag erbjuder en kurs på två dagar för dig som ansvarar för och/eller genomför utbildningar internt på ditt företag. Här får du lära dig om pedagogik både i teori och praktik. Vad är det för skillnad på att lära ut och lära in? Hur ser inlärningsprocessen ut? Hur planerar du en utbildning? Hur utvärderar du den efteråt?

VI kommer att gå igenom de neurologiska förutsättningarna för att en utbildning ska ge resultat och vi kommer att prata om motivation.

Du får med dig en verktygslåda full av övningar och aktiviteter som du kan använda dig av i dina egna utbildningar. Under kursen får du dessutom möjlighet att prova på dessa, då du själv ska genomföra en kortare utbildningsinsats.