Om Prudensa Consulting

Under hela min uppväxt ville jag bli lärare. Mamma var lärare. Mormor var lärare. På mormors vind i den lilla norrländska byn Ytterboda lekte jag skola på alla lov. Vinden var full av gamla skolbänkar, skolplanscher och läroböcker. Min lillasyster ställde snällt upp som elev.

När det blev dags att välja universitetsstudier blev jag avrådd av både gymnasielärare och släkt och vänner. ”Bli inte lärare. Du som är så duktig ska väl bli läkare eller civilingenjör.” Och på den vägen blev det. Jag blev civilingenjör inom bioteknik. Det är ingenting som jag har ångrat eftersom jag är en naturvetare ut i fingerspetsarna. Och jag har haft mer än 20 intressanta år inom Life Science sektorn.

Jag har arbetat som kvalitetssäkrare, projektledare, RP och QP. Jag har dock alltid sett till att få tjänster och uppdrag som inneburit att jag även har fått hålla utbildningar. Och det är dessa dagar som det har varit som allra roligast att gå till jobbet.

Allteftersom åren gick började jag fundera mer på hur jag skulle kunna finslipa mina utbildningar. Hur kom det sig att deltagarna kunde tycka att en kurs var jättebra direkt efter kursen, men sedan gick iväg och arbetade på samma sätt som innan?

Under alla år i industrin har jag själv deltagit i massor av utbildningar. En del har varit riktigt bra. Men de flesta, om jag ska vara ärlig, har varit dåliga. De har kostat tid och pengar, men har inte gett någon effekt. Det slog mig att de flesta utbildare inte har någon utbildning inom pedagogik. De vet helt enkelt inte hur inlärning går till.

Detta ville jag ändra på! Så 2017 tog jag tjänstledigt och studerade pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande vid Uppsala Universitet. Därefter startade jag Prudensa Consulting.

Under mitt första verksamhetsår har jag fått glädjen att hålla många utbildningar. Jag är stolt över den feedback jag får i kurs-utvärderingarna. Och jag är lyckligt lottad som får tillbringa mina dagar med att göra det som jag tycker är roligast i världen, nämligen att undervisa.

Naturligtvis erbjuder Prudensa Consulting också konsulttjänster där jag kan bidra med all den erfarenhet jag har skaffat mig under mina yrkesverksamma år.

Om du vill veta mer om min bakgrund, så kan du titta på min Linkedinprofil.

Välkommen att kontakta mig!