Konsulttjänster

Prudensa Consulting erbjuder en rad olika konsulttjänster till dig som företag inom Life Science sektorn. Jag har kunskapen, erfarenheten och kompetensen som krävs för att ditt företag ska kunna utvecklas i rätt riktning. Läs vidare för att se vilka områden vi specialiserar oss på.

Kvalitetssäkring

Jag erbjuder konsulttjänster i kvalitetssäkring och kvalitetssystem inom ramen för GxP. Jag kan tex hjälpa dig med avvikelsehantering, ändrings-hantering, värdering, validering, inspektioner, riskanalyser, dokumentation och reklamationshantering.

Produktionssupport

Med min långa erfarenhet av tillverkningsindustri kan jag erbjuda dig ett antal tjänster inom produktionssupport. Det kan vara förbättringsarbeten, avvikelseutredningar, grundorsaksanalyser, ändringshantering, validering och att skriva instruktioner eller batchprotokoll.

Projektledning

Jag kan erbjuda dig hjälp med att leda mindre projekt. Det kan vara förbättringsprojekt av olika slag eller kanske implementering av nya regelverk. Eller är det så att ditt företag kanske behöver förbättra kvalitetskulturen?

Kvalitetssystem

Det är a och o för ett företag att ha ett fungerade kvalitetssystem. När ett kvalitetssystem fungerar optimalt underlättar det enormt för både anställda, kunder och samarbetspartner. Men det kan få allvarliga konsekvenser när systemet brister. Jag kan hjälpa ditt företag att utvecklas i enlighet med ICH Q10.

Utbildningssystem

Jag har erfarenhet inte bara av att hålla utbildningar, utan också av att bygga upp utbildningssystem. Jag kan hjälpa dig bygga upp ett utbildningssystem som inte bara ser bra ut på pappret utan som fungerar i verkligheten och ger medarbetarna den kompetens de behöver.